Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Quy định mới về đào tạo, sát hạnh xe môtô 02 bánh hạng A1 cho người đồng bào dân tộc thiểu số có học vấn thấp ở Gia Lai PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 3 2011 21:47

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ 02 BÁNH HẠNG A1 ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN THẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Ngày 14/10/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về đào tạo và sát hạch lái xe như sau:

* Quản lý đào tạo lái xe (Điều 4)

1. Các cơ sở đào tạo được Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp Giấy phép đào tạo lái xe mới được tuyển sinh, đào tạo lái xe hạng A1.

2. Giáo viên giảng dạy lái xe tại các lớp đào tạo lái xe hạng A1 phải có thêm khả năng truyền đạt bằng tiếng Jarai hoặc Bahnar (phù hợp với đa số đồng bào dân tộc thiểu số trong lớp học). Trường hợp cơ sở đào tạo không có giáo viên biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số thì phải hợp đồng với người biết tiếng Việt và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để cùng tham gia giảng dạy.

3. Có đủ giáo trình giảng dạy, tài liệu ôn tập để đào tạo lái xe hạng A1 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai ban hành.

4. Các lớp đào tạo lái xe hạng A1 được phép tổ chức tại xã (phường, thị trấn); địa điểm tổ chức lớp học có thể chọn như: Hội trường, phòng học của các trường phổ thông trên địa bàn, nhà văn hóa, …

5. Điều kiện đối với người học lái xe

- Là người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp hiện đang cư trú tại tỉnh Gia Lai.

- Đủ tuổi, sức khỏe theo quy định.

6. Hình thức đào tạo lái xe

Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe phải được đào tạo; được tự học các môn lý thuyết, nhưng phải đăng ký đào tạo tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo để được ôn luyện, kiểm tra.

7. Hồ sơ của người học lái xe

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (đối với người hiện tại không đọc, không viết được tiếng Việt sử dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2), được UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi cư trú xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp; cá nhân chịu trách nhiệm về việc cam kết của mình trước pháp luật;

- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Nội dung, chương trình đào tạo và học phí đào tạo lái xe (Điều 5)

1. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo

- Nội dung, chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

- Phương pháp đào tạo: Phương pháp đào tạo linh hoạt, giảng dạy chủ yếu bằng hình ảnh, hỏi đáp.

- Thời gian đào tạo: 14 giờ (lý thuyết: 11 giờ, thực hành lái xe: 03 giờ).

2. Học phí đào tạo lái xe

Thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe theo quy định hiện hành; khuyến khích các cơ sở đào tạo miễn, giảm học phí cho người học.

* Sát hạch lái xe (Điều 6)

1. Hồ sơ để được dự sát hạch lái xe

a) Đối với người dự sát hạch lần đầu

- Sử dụng chung hồ sơ quy định tại khoản 7 Điều 4 của Quy định này;

- Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch.

b) Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 7 Điều 4, hồ sơ gốc và đơn trình báo mất giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc quyết định thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (quyết định thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là bản gốc hoặc bản photocopy có công chứng hoặc chứng thực). Trường hợp mất giấy phép lái xe và mất hồ sơ gốc, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 7 Điều 4 và đơn trình báo mất giấy phép lái xe, mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.

2. Nội dung, quy trình sát hạch lái xe

Gồm 2 phần:

a) Sát hạch lý thuyết: thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc thi hỏi đáp

- Bộ đề sát hạch, đáp án sát hạch lý thuyết do Sở Giao thông vận tải Gia Lai ban hành: đề sát hạch lý thuyết gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi được tính 01 điểm phân bổ như sau: 03 câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ, 07 câu hỏi về biển báo hiệu đường bộ, trả lời đúng 07 câu hỏi trở lên là đạt phần sát hạch lý thuyết.

- Đối với người đọc, viết được tiếng Việt thì thực hiện sát hạch bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy.

- Đối với người không đọc, không viết được tiếng Việt thì thực hiện sát hạch bằng phương pháp hỏi đáp.

- Thời gian sát hạch lý thuyết: 10 phút.

b) Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Việc tổ chức kỳ sát hạch lái xe được thực hiện tại trung tâm sát hạch hoặc sân sát hạch lái xe; sân sát hạch phải đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan, an toàn và được sự đồng ý của Trưởng ban quản lý sát hạch.

 

Số người trực tuyến

Hiện có 2 khách Trực tuyến